Hesli krijgt tijdens een christelijke conferentie de opdracht om op straat iets te laten zien van de liefde van God. Ze stappen een repair-shop in om te zien of ze voor iemand mogen bidden. Die middag worden niet alleen telefoontjes gefixt….