Algemene voorwaarden

Home | Algemene voorwaarden

Op deze pagina vind je de algemene voorwaarden van Xpedition Glory.

Het gebruik van de informatie op deze website mag alleen gekopieerd en verspreid worden onder voorwaarde dat aan Xpedition Glory vooraf toestemming hiervoor is gevraagd. Xpedition Glory dient op de hoogte gebracht te worden als er teksten, fotomateriaal of andere materialen worden gebruikt ter promotie. Het intellectueel eigendom berust bij Xpedition Glory.

Actueel
Xpedition Glory streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op de site onvolledig en of onjuist zijn, dan kan Xpedition daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of video’s op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid.  Xpedition behoudt zich het recht om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling.

Wijzigingen
Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van XpeditionGlory.com op deze pagina.

Opmerkingen of vragen
Voor vragen of opmerkingen over deze algemene voorwaarden kunt u ons bereiken via info@xpeditionglory.com. Wij streven ernaar binnen afzienbare tijd en uiterlijk binnen een maand te reageren.