Luuk groeit op in een gelovig gezin maar weet het allemaal niet zo zeker. Dat veranderd als iemand voor hem bidt en ‘profetische woorden’ voor hem ontvangt die helemaal kloppen. Vanaf dat moment is het Luuk duidelijk: God bestaat en het leven als gelovige is een avontuur.