Een teken van boven

Home | Verhalen | Een teken van boven

Slaapgebrek zorgt ervoor dat Samantha nauwelijks kan functioneren. Ze gelooft in God en hoopt dat God haar helpt, of in ieder geval laat zien dat Hij er is. Lange tijd gebeurt er niets, maar op een nacht maakt Samantha iets wonderlijks mee. Heeft deze ervaring haar verder geholpen?