“Ik heb dit niet verdiend”

Home | Verhalen | “Ik heb dit niet verdiend”

“Ik wilde dure en mooie spullen, duurder en mooier dan anderen.” Luit vertelt in deze video hoe hij vroeger vooral bezig was met geld en status.

Drugshandel leek een snelle weg naar meer geld, maar eindigde met een arrestatie en een gevangenisstraf.

Na zijn vrijlating kreeg Luit ineens een verlangen om zich in het geloof te verdiepen, terwijl hij het geloof altijd ouderwets en zelfs verwerpelijk vond. In de bijbel vond Luit antwoorden en een nieuwe richting in zijn leven.

Check het verhaal van Luit.